District: Dhemaji
Blocks
BengenagarahDhemajiGogamukhSissiborgaonJonai
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Jorkata 1 NO.KHALIHAMARI (NRHM FUND)
2 Jorkata NAHARANI NRHM FUND ACCOUNT
3 Jorkata BEDOLONG  NRHM FUND ACCOUNT
4 Na Pamua NO. TWO KHALIHAMARI
5 Na Pamua 7NO. NAHARBARI
6 Na Pamua RAJABARI  NRHM FUND ACCOUNT
7 Na Pamua NA PAMUA  NRHM FUND ACCOUNT
8 Jorkata BORDUBI NRHM FUND ACCOUNT
9 Na Pamua LUTACHUR  NRHM FUND ACCOUNT
10 Na Pamua TAPIT AMGURI
11 Deogharia NO. ONE DEOGHARIA
12 Bengenagarah CHC CHOUKHAM-A
13 Deogharia 3NO. BENGENAGARAH GRAZING
14 Deogharia DIGHALGARAH
15 Deogharia PATRI CHUK  NRHM FUND ACCOUNT
16 Machkhowa BARBAM GOHAIN GAON
17 Bengenagarah CHC DOLOGURI NRHM FUND ACCOUNT
18 Machkhowa BILOTIA  NRHM FUND ACCOUNT
19 Deogharia NO. TWO DEOGHARIA
20 Bengenagarah CHC CHOWKHAM B NRHM FUND ACCOUNT
21 Jorkata NAGAKHELIA NRHM FUND ACCOUNT
22 Bengenagarah CHC KEHSERUGURI NRHM FUND ACCOUNT
23 Jorkata JORKATA KATH GAON
24 Machkhowa BORPAK JIAMORIA
25 Machkhowa BORPAK GUWALDOI
26 Machkhowa URIUMGURI  NRHM FUND ACCOUNT
27 Machkhowa BORPAK KONCH GAON
28 Machkhowa POTHALIAL  NRHM FUND ACCOUNT
29 Jorkata HOLMARA  NRHM FUND ACCOUNT
30 Sissimukh SEUJIA PATHAR  NRHM FUND A/C
31 Sissimukh RANGKUP CHAPARI  NRHM FUND A/C
32 Karmipathar 9 No. Grezai Janmichuk ward
33 Sissimukh SISSI GREZING GAON
34 Sissimukh JORKATA BANGALI
35 Sissimukh BAGHBHETA  NRHM FUND ACCOUNT
36 Sissimukh SISSI BANGALI  NRHM FUND
37 Sissimukh 3 NO. SISSIMUKH WARD
38 Karmipathar 8 NO. GREZAI BHALUKAGURI
39 Karmipathar KARMIPATHAR ARASUTI  NRHM FUND
40 Sissimukh KUHIMARI GAON
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 U.H.C 1No. Bhorali chuk
2 Gohaingaon 2No. Borachira
3 Subahi Subahi
4 Kulapathar Bali gaon
5 Kapurdhowa Bangalmari Missing
6 Chenai Chuk Bebejia
7 Subahi Borajan
8 Chenai Chuk Chenai Chuk
9 Adikalia Laipulia
10 Dihiri Kekuri Dihiri Chapori
11 Hatigarh Hatighar
12 Kapurdhowa Kapurdhuwa
13 Kulapathar Balijan
14 Kechukhana Kechukhana Chapori
15 Raichapori Madarguri
16 Kapurdhowa Matikhula
17 U.H.C Nagakhelia
18 Jiadhal Nalamukh
19 Dihiri Kekuri Namoni Dihiri
20 Santipur Santipur Majgaon
21 Hatipara Kangu Santipur Ronganoi
22 Lakhipathar NSC Majgaon
23 U.H.C Tulshibari
24 Bishnupur Garubandha
25 Butikur Hiloi Para
26 Batua No.2 Batuamukh
27 Chenai Chuk Borgaon
28 Besamara Bechamara ADI
29 Moridhal Naharani
30 Bechamara Raiting
31 Ghuguha Baramtharani
32 Batgharia Amulguri
33 Bormothauri Gapak
34 Ghuguha Haithapathar
35 Kaitong Kathalguri
36 Salmari Hechuli
37 Naruathan Kalakata
38 Rangkup Bulakata Sissideori
39 Amguri NSC Amguri Oyengia
40 Gowal Chapori Chapori Gaon
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Mingmang Borola Borola Uriamguri
2 Mingmang Borola Modonpur Abotani
3 Mingmang Borola Kathalguri
4 Mohoricamp Ukhamati Chapori
5 Mohoricamp 1 No. Kachutali
6 Mohoricamp Tiniali 1 No. Sonapur
7 Naharbari Adut 3 No.
8 Naharbari 1 No. Tingiri
9 Berbhanga 1No. Selajan
10 Selajan Deodubi
11 Selajan Bhitor Tajik
12 Halakhbari Koilashpur
13 Halakhbari Halakhbari
14 Gogamukh CHC Gogamukh Newar Gaon
15 Gogamukh NSC Gogamukh Chariali
16 Gogamukh NSC Gogamukh Santi Nagar
17 Bhebeli Sonowal Bhebeli
18 Na-Nadi Kowpathani
19 Na-Nadi Rajabari
20 Betbari Betbari
21 Betbari Ouguri
22 Betbari Bhekeli
23 Nalbari Batakhana
24 Nalbari 1No. Narayanpur
25 Nalbari 3No. Manikpur
26 Lotak Lagasung Kochari
27 Lotak 1No. Lotak
28 Chutiakari Bordoi TE
29 Borbamborbilla BORBAM DIHINGIA
30 Borbamborbilla BORBAM KACHARI
31 Borbamborbilla BORBILA BALI
32 Gurarthali BURAKURI  NRHM FUND ACCOUNT
33 Bordoloni NSC BORUAPATHAR PODUMONI
34 Bordoloni BAHAKATIKA
35 Hollowdunga BHAKAT KAIBATTA
36 Hollowdunga BARBAM DEORI  NRHM FUND AC
37 Missamari MISSAMARI  NRHM FUND ACCOUNT
38 Jayrampur BAIJAYANTIPUR
39 Jayrampur PANBARI  NRHM FUND ACCOUNT
40 Jayrampur SANKARPUR  NRHM FUND ACCOUNT
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Archimajarbari SilasutiGaon
2 Chimenmukh MPHC Syamjuli Gaon.
3 Napamkuli Napamkuli WN-7
4 Sili Bhagawanborgarah.
5 Dipa Naharbari
6 Khanamukh NSC JIPUBASTI
7 Likabali BORPATHAR
8 Likabali KHANAMUKH N0032 WN06
9 Khanamukh NSC Gandhi Nagar 2 no Ward
10 Silapathar Palpautty Wno-02
11 Jariguri Mishingpurgaon Wno-06
12 Jalakiasuti 2No SilagaonWNo-01
13 Kulajan Kulajan Wno-05
14 Kulajan Kanduli Mathura Gaon Wno-04
15 Jariguri Rupahimukh
16 Akajan Akajan Santipur
17 Barmukali Gormarah Rahdhala
18 Dhunaguri Dhunaguri Kalitagaon
19 Sripani Kapahtali Lalung WN 4
20 Sripani Sripani Ahomgaon WN 1
21 Sripani Balijangaon
22 Sripani Sripani Deorigaon
23 Sripani Hatigarhgaon WN 1
24 Sissiborgaon Sissiborgaon
25 Sissiborgaon NSC Chowkhamting
26 Bhebeli Kerekoni Majgaon
27 Nilakh PNilakhgaon
28 Santipur Jengrai Michamari Chapori
29 jengrai Singimari Logotigaon
30 Gelua Borselek
31 Baruti Barutigaon WN 6
32 Sissiborgaon BPHC Pukia Gaon
33 Mechaki Tangani Amguri Dambuk
34 Mechaki Tangani No1 Mechaki Tangani
35 Pipolguri Bhekali Tangani
36 Pipolguri Majdebera
37 Namgharia Namgharia
38 Aborali Belong Chekaimukh
39 Deorighat Tangami Majgaon
40 Muktiyar Siyal Chapori
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Milanpur Palung
2 Laimekuri Taku
3 Ramdhan NSC Damkalghat
4 Telem NSC Komonselek
5 NA 1 No. Borhati
6 NA 2 No. Borhati
7 Jamjing Amlakhipait
8 Jamjing Arunchapori
9 Jamjing Madhabpur
10 Jamjing Sonapur
11 Galipathar 1 no Sonapur
12 Kathalguri Sirakhuwa
13 Kathalguri Rukmini
14 Jonai NSC No.1Udaipur
15 Jonai NSC Jonai Bazar
16 Jonai NSC Agumdulung
17 Jonai NSC No 2 Murkong Selek
18 Lamajan Lamajan Missing
19 Rayangkuli Rotkey
20 Rayang Mishing No 3 Rayang
21 Bijoypur NSC No.1 Ujani Bijoypur
22 Bijoypur NSC Bijoypur
23 Meshaki Chapori Meshaki Chapori
24 Borang Kangkan Chapori
25 Kabuchapori 4 No Kabu Chaori
26 Kabuchapori No.1 Kabuchapori
27 Samkong Namoni Pagro
28 Samkong Sonapur
29 Namkir Michamora
30 Namkir Hostinapur
31 Namoni bali Namoni bali
32 Namoni bali Kardongsuk
33 Bahir Sile Vera Chapori
34 Bahir Sile Rigbi
35 Bahir Sile Luhijan
36 Rangpuria No 3 Chimenchapori
37 Chimenchapori Dulakakharia
38 Chimenchapori Handique
39 Kemi Puranajelem
40 Leku Oiramghat